☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w warszawie

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (wup.warszawa.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 WUP w Warszawie 2128624
2 Aktywne 295461
3 Filie WUP 35660
4 Ochrona danych osobowych 33620
5 Komórki organizacyjne 29312
6 Zamówienia publiczne 15948
7 Oferty pracy 13920
8 ePUAP 13915
9 2022 r. 12789
10 Załatwianie spraw 11881
11 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 11029
12 Redakcja Biuletynu 10914
13 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 10658
14 Schemat organizacyjny 10612
15 Statut 10463
16 Regulamin organizacyjny 10396
17 Wydział Wdrażania Projektów Konkursowych 9284
18 Instrukcja korzystania z BIP 9261
19 Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 8906
20 Zespół ds. Regionalnej Polityki Rynku Pracy 8494
21 Wnoszenie skarg 7557
22 Wydział Księgowości i Funduszy - Główny Księgowy 7395
23 Zespół ds. Kadr, Szkoleń i BHP 7338
24 Wydział Obsługi Urzędu 7311
25 Wydział Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy 6655
26 Kontrole 6499
27 Wyniki naborów 6349
28 Zestawienie środków trwałych 5600
29 Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 5576
30 Wydział Informacji, Promocji i Szkoleń 5526
31 Wydział Kontroli EFS 5387
32 Wydział Wdrażania Projektów Pozakonkursowych 5370
33 Dostęp do Informacji Publicznej 5368
34 Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 5203
35 Obsługa osób niesłyszących lub słabo słyszących 5054
36 Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej 4973
37 Zespół Radców Prawnych 4932
38 Zespół ds. Promocji Urzędu 4406
39 Regulamin naboru 4276
40 2011 r. 4273
41 Zespół ds Struktur i Organizacji 4229
42 Zespół ds. Audytu Wewnętrznego 4226
43 2010 r. 3955
44 Ustawa o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 3948
45 2013 r. 3915
46 Wydział Monitoringu i Pomocy Technicznej 3899
47 Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia 2012 3858
48 Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia 2011 3778
49 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 3734
50 2012 r. 3732
 
liczba odwiedzin: 2128624