Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie sprawy interesantów załatwiane są  zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 41/18 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ( link http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=167951) W celu złożenia pisma do WUP w Warszawie  konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WUP:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym 
  2. Akceptowalne formaty załączników to: : dla danych tekstowo-graficznych: *.xml, *.odt, *.ods, *.pdf, *.rtf, *.txt, *.doc (Word 97-2003), *.xls (Excel 97-2003), , dla danych graficznych: *.jpg, *.gif, *.png, *.tif dla danych skompresowanych: *.zip
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
  4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszelkie pytania dotyczące spraw będących w kompetencjach Wojewódzkiego Urzędu Pracy prosimy kierować na adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl lub korzystając ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Odpowiedzi na pytania udzielane są niezwłocznie.

Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Przedstawicieli mediów prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail: rzecznik@wup.mazowsze.pl.

Informacje o stanie Państwa sprawy można uzyskać pod numerami telefonów znjdującymi się w zakładce Podstawowe dane podmiotu, WUP w Warszawie.

Korespondencję papierową prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa,
gdzie mieści się kancelaria ogólna WUP.

 

Wytworzył:
Piotr Ruciński
Udostępnił:
Skutecki Paweł
(2004-04-21 14:20:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2020-02-10 12:39:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki