☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wnoszenie skarg

Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Sposób przyjmowania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie regulują Zarządzenia Nr 1/09 i Nr 49/09 Dyrektora WUP.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, a także ustnie do protokołu, a ich klasyfikacja odbywa się stosownie do zawartej w nich treści. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz dyrektorzy filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy lub Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Instytucji Partnerów Rynku Pracy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00.
 

Wytworzył:
Bogdan Kusiński, Grażyna Augustyniak
Udostępnił:
Trusewicz Bartosz
(2014-06-06 14:00:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2014-06-06 14:00:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 685