☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w warszawie

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wnoszenie skarg

Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Sposób przyjmowania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie regulują Zarządzenia Nr 1/09 i Nr 49/09 Dyrektora WUP.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, a także ustnie do protokołu, a ich klasyfikacja odbywa się stosownie do zawartej w nich treści. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz dyrektorzy filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy lub Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Zawodowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 17.00.
 

Wytworzył:
Bogdan Kusiński, Grażyna Augustyniak
Udostępnił:
Rucki Marcin
(2010-06-17 13:26:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2021-10-14 10:36:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2128624