☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w warszawie

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zestawienie środków trwałych

 
Zestawienie środków trwałych na dzień 31 XII 2019 r.

GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

WARTOŚĆ BRUTTO

UMORZENIE na 31.12.2019r.

 
 

I

1 699 058,25

754 349,73

 
 

II

0,00

0,00

 

IV

2 909 141,26

2 523 164,81

 
 

VI

501 286,13

333 814,67

 
 

VII

57 490,99

57 490,99

 
 

VIII

338 090,83

328 892,13

 
 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE

5 505 067,46

3 997 712,33

 
 

Wartości niematerialne i prawne
 zakupione z inwestycji

543 729,26

543 729,26

 
 

Wartości niematerialne i prawne
 umorzone w 100%

258 894,35

258 894,35

 
 

OGÓŁEM
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

802 623,61

802 623,61

 
 

ŚRODKI NISKOCENNE /013/

1 887 120,06

1 887 120,06

 
 

 

Zestawienie środków trwałych na dzień 31 XII 2018 r.

Grupy środków trwałych

Wartość brutto

Umorzenie na 31.12.2018 r.

I

1 699 058,25

711 873,27

II

0,00

0,00

IV

3 167 349,66

2 556 205,65

VI

374 633,90

342 668,90

VII

57 490,99

57 490,99

VIII

338 090,83

323 656,63

OGÓŁEM Środki Trwałe

5 636 623,63

3 991 895,44

Wart. niematerialne i prawne zakupione z inwestycji

543 729,26

543 729,26

Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%

232 835,35

224 887,97

Ogółem wartości niematerialne i prawne

776 564,61

768 617,23

Środki niskocenne /013/

1 635 347,76

1 635 347,76

 
 
Zestawienie środków trwałych na dzień 31 XII 2017 r.
 

GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

WARTOŚĆ BRUTTO

UMORZENIE na 31.12.2017 r.

I

1 699 058,25

669 396,81

II

0,00

0,00

IV

3 679 573,82

2 729 842,58

VI

374 633,90

334 637,97

VII

57 490,99

57 490,99

VIII

347 700,77

325 263,57

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE

6 158 457,73

4 116 631,92

Wartości niematerialne i prawne zakupione z inwestycji

543 729,26

543 729,26

Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%

224 887,97

224 887,97

OGÓŁEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

768 617,23

768 617,23

ŚRODKI NISKOCENNE /013/

1 370 618,87

1 370 618,87


 
Zestawienie środków trwałych na dzień 31 XII 2016 r.
 

GRUPY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

WARTOŚĆ BRUTTO

Umorzenie na 31.12.2016 r.

I

1 699 058,25

626 920,35

II

0,00

0,00

IV

3 557 007,35

2 620 031,32

VI

392 144,62

338 340,45

VII

510 068,99

498 570,80

VIII

321 523,23

317 235,82

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE

6 479 802,44

4 401 098,74

Wartości niematerialne i prawne zakupione z inwestycji

543 729,26

543 729,26

Wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%

168 307,97

168 307,97

OGÓŁEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

712 037,23

712 037,23

ŚRODKI NISKOCENNE /013/

1 342 300,35

1 342 300,35

 
 
 

Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2015 r.

Grupy środków trwałych

Wartość brutto

Umorzenie na 31.12.2013r.

I

1 699 058,25

584 443,89

II

0,00

0,00

IV

3 324 083,09

2 666 130,53

VI

399 367,46

360 496,76

VII

510 068,99

487 072,60

VIII

329 784,58

313 449,17

OGÓŁEM Środki Trwałe

6 262 362,37

4 411 592,95

Wart. niemater. i prawne zakupione z inwestycji

543 729,26

504 262,70

Wart. niemater. i prawne umorzone w 100%

188 978,49

188 978,49

Ogółem wart. niemater. i prawne

732 707,75

693 241,19

 

 

 

Środki niskocenne /013/

1 336 518,99

1 336 518,99

 
 
Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
2012r.
 
grupy środków trwałych wartość netto
1 240 543,76
II  0,00
IV  408 077,91
VI  110 365,76
VII  78 915,99
 VIII  60 352,12
Razem 1 898 255,54
Wartości niematerialne i prawne 47 626,59

 

Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
2011r.
 
grupy środków trwałych wartość netto
2 642 698,31
II  43 646,51
IV  545 898,65
VI  138 826,13
VII  84 579,40
 VIII  75 462,84
Razem 3 531 111,84
Wartości niematerialne i prawne 25 366,92

 

Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
2010r.
 
grupy środków trwałych wartość netto
2 739 146,66
II  46 001,33
IV  698 388,48
VI  168 815,67
VII  160 145,00
 VIII  33 846.01
Razem 3 846 343,55
Wartości niematerialne i prawne 102 864,04

 

 
Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
2009r.
 
grupy środków trwałych wartość netto
3 028 127,47
II  48 355,85
IV  874 387,31
VI  183 375,89
VII  250 661,00
 VIII  86 096,67
Razem 4 471 004,19
Wartości niematerialne i prawne 129 721,32

 

 
Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2008r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia    590.358,42
VI Urządzenia    202.204,20
VII Środki transportu    313.863,80
VIII Narzędzia, wyposażenie      56.548,90
     
Razem 1.162.975,32
Wartości niematerialne i prawne       25.753,80

 

Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2007r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia    768.398,12
VI Urządzenia    207.658,20
VII Środki transportu    318.678,00
VIII Narzędzia, wyposażenie      65.624,42
     
Razem 1.360.358,74
Wartości niematerialne i prawne         7.987,76

 
Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2006r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia    730.117,63
VI Urządzenia    176.688,21
VII Środki transportu    122.472,80
VIII Narzędzia, wyposażenie      83.122,29
     
Razem 1.112.400,93
Wartości niematerialne i prawne      15.906,38
 
 
 
 
 
 

 
Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2005r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia   718.173,27
VI Urządzenia   237.401,32
VII Środki transportu   162.086,00
VIII Narzędzia, wyposażenie     84.341,99
     
Razem 1.202.002,58
Wartości niematerialne i prawne      21.259,34
Zestawienie środków trwałych

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2004r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia   617.197,69
VI Urządzenia   244.304,20
VII Środki transportu     42.420,88
VIII Narzędzia, wyposażenie   167.383,46
     
Razem 1.071.306,23
Wartości niematerialne i prawne      24.046,64Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2003r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia 283.588,10
VI Urządzenia 138.259,10
VII Środki transportu   57.564,72
VIII Narzędzia, wyposażenie 125.923,57
     
Razem 605.923,57
Wartości niematerialne i prawne      7.139

 

 
Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2008r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia    590.358,42
VI Urządzenia    202.204,20
VII Środki transportu    313.863,80
VIII Narzędzia, wyposażenie      56.548,90
     
Razem 1.162.975,32
Wartości niematerialne i prawne       25.753,80

 

Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2007r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia    768.398,12
VI Urządzenia    207.658,20
VII Środki transportu    318.678,00
VIII Narzędzia, wyposażenie      65.624,42
     
Razem 1.360.358,74
Wartości niematerialne i prawne         7.987,76

 
Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2006r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia    730.117,63
VI Urządzenia    176.688,21
VII Środki transportu    122.472,80
VIII Narzędzia, wyposażenie      83.122,29
     
Razem 1.112.400,93
Wartości niematerialne i prawne      15.906,38
 
 
 
 
 
 

 
Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2005r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia   718.173,27
VI Urządzenia   237.401,32
VII Środki transportu   162.086,00
VIII Narzędzia, wyposażenie     84.341,99
     
Razem 1.202.002,58
Wartości niematerialne i prawne      21.259,34
Zestawienie środków trwałych

w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2004r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia   617.197,69
VI Urządzenia   244.304,20
VII Środki transportu     42.420,88
VIII Narzędzia, wyposażenie   167.383,46
     
Razem 1.071.306,23
Wartości niematerialne i prawne      24.046,64Zestawienie środków trwałych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie (łącznie z filiami)
na 31 grudnia 2003r.
 
Grupy środków trwałych Wartość netto
IV Maszyny, urządzenia 283.588,10
VI Urządzenia 138.259,10
VII Środki transportu   57.564,72
VIII Narzędzia, wyposażenie 125.923,57
     
Razem 605.923,57
Wartości niematerialne i prawne      7.139

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Jaworska
Udostępnił:
Sobieska Agnieszka
(2007-11-30 13:44:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Trusewicz Bartosz
(2021-10-14 10:19:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2128624