ZZP.3221-78/18/GD - Zakup usług hotelarskich, restauracyjnych oraz wynajmu sali wykładowej i sprzętu komputerowego dla łącznej grupy 124 osób - pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa mazowieckiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie