ZZP.326-10/18/AR Produkcja i emisja 3 spotów radiowych dotyczących promocji działań w ramach PO WER oraz RPO WM 2014-2020 oraz 12 audycji radiowych dotyczących działań w ramach PO WER oraz RPO WM.