ZZP.326-8/18/MC - Kompleksowa usługa organizacji jednodniowego szkolenia z zakresu Identyfikowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji w tym molestowaniu seksualnemu i mobbingowi dla Kadry Kierowniczej WUP w Warszawie zaangażowanej we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020