☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Czwartek 21.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie sprawy interesantów załatwiane są  zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 27/11 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ( link http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=167951) W celu złożenia pisma do WUP w Warszawie  konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do WUP:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
  2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres mac@mac.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
  3. Dostarczenie dokumentów w godzinach urzędowania do Kancelarii Głównej mieszczącej się w pokoju nr 14 przy ul. Młynarskiej 16 w Warszawie  na następujących nośnikach danych: dyskietka 1,44 MB,Pamięć masowa USB,Płyta CD-RW.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WUP:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
  2. Akceptowalne formaty załączników to: : dla danych tekstowo-graficznych: *.xml, *.odt, *.ods, *.pdf, *.rtf, *.txt, *.doc (Word 97-2003), *.xls (Excel 97-2003), , dla danych graficznych: *.jpg, *.gif, *.png, *.tif dla danych skompresowanych: *.zip
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszelkie pytania dotyczące spraw będących w kompetencjach Wojewódzkiego Urzędu Pracy prosimy kierować na adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl lub korzystając ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Korespondencja dotycząca wdrażania przez WUP Europejskiego Funduszu Społecznego jest przyjmowana przez Punkt Informacyjny EFS, który mieści się na drugim piętrze budynku WUP przy ul. Młynarskiej 16.

Pytania dotyczące wdrażanych przez WUP działań PO KL prosimy kierować pod nr tel.: 022-578-44-34 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl.

Odpowiedzi na pytania udzielane są niezwłocznie.

Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Przedstawicieli mediów prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail: rzecznik@wup.mazowsze.pl.

Informacje o stanie Państwa sprawy można uzyskać pod numerami telefonów znjdującymi się w zakładce Podstawowe dane podmiotu, WUP w Warszawie.

Korespondencję papierową prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa,
gdzie mieści się kancelaria ogólna WUP.

 

Wytworzył:
Piotr Ruciński
Udostępnił:
Paweł Skutecki
(2004-04-21 14:20:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator BIP WUP Warszawa
(2018-05-28 10:30:53)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X