☰ Menu
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Sobota 08.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540032698-N-2019 z dnia 20-02-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 514699-N-2019
Data: 15/02/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 16362050000190, ul. ul. Młynarska  16, 01-205  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5784400 centrala, 5784489, e-mail zzp@wup.mazowsze.pl, faks 225 784 418.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-25, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-27, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. 

Wytworzył:
Andrzej Rzewiński
(2019-02-20)
Udostępnił:
Andrzej Rzewinski
(2019-02-20 10:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Rzewinski
(2019-02-20 10:09:16)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X