Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Sobota 20.12.2014

zaawansowane

Zespół ds. Projektów


Zespół ds. Projektów
Kierownik
Paweł Sęktas

tel. (22) 532 22 51

ul. Ciołka 10a, pok. 406


Do zakresu zadań Zespołu ds. Projektów należy w szczególności:

a)    inicjowanie, opracowywanie koncepcji i przygotowywanie aplikacji dla projektów własnych finansowanych ze środków UE, budżetu państwa i innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na mazowieckim rynku pracy oraz kierunków rozwoju województwa mazowieckiego,
b)    koordynowanie, realizacja oraz rozliczanie projektów własnych,
c)    gromadzenie danych o uczestnikach projektów i wprowadzanie informacji do PEFS,
d)   przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielanie zamówień publicznych wymaganych cyklem realizacji projektów własnych,
e)    przygotowywanie umów i porozumień niezbędnych do realizacji projektów własnych,
f)     sporządzanie wniosków Beneficjenta o płatność,
g)    przeprowadzanie kontroli uczestników projektów zgodnie z wnioskiem
 o dofinansowanie projektu,
h)    monitorowanie zgodności realizacji zadań i ponoszonych wydatków z wnioskiem
 o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności
 i planem finansowym Urzędu,
i)      prowadzenie dokumentacji projektów własnych,
j)      ewaluacja realizowanych projektów własnych,
k)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizowanych projektów własnych,
l)      sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań,
m) upowszechnianie rezultatów osiągniętych w projektach własnych;

DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 1723537