Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wtorek 26.05.2015

zaawansowane

Zespół ds. Projektów i Programów Rynku Pracy


Zespół ds. Projektów i Programów Rynku Pracy
Kierownik
Paweł Sęktas

tel. (22) 532 22 51

ul. Ciołka 10a, pok. 406


Do zakresu zadań Zespołu ds. Projektów i Programów Rynku Pracy należy w szczególności:

       1.      inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy,
2.      realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym,
3.      prowadzenie dialogu społecznego w zakresie kształcenia ustawicznego,
4.      koordynowanie zadań związanych z realizacją projektów filii Urzędu,
5.      prowadzenie sprawozdawczości z udzielonej pomocy de minimis,
6.      inicjowanie, opracowywanie koncepcji i przygotowywanie aplikacji dla projektów własnych finansowanych ze środków UE, budżetu państwa i innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na mazowieckim rynku pracy oraz                    kierunków rozwoju województwa mazowieckiego,
7.      koordynowanie, realizacja oraz rozliczanie projektów własnych,
8.      gromadzenie danych o uczestnikach projektów i wprowadzanie informacji do PEFS,
9.      przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielanie zamówień publicznych wymaganych cyklem realizacji projektów własnych,
10.  przygotowywanie umów i porozumień niezbędnych do realizacji projektów własnych,
11.  sporządzanie wniosków Beneficjenta o płatność,
12.  przeprowadzanie kontroli uczestników projektów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu,
13.  monitorowanie zgodności realizacji zadań i ponoszonych wydatków z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu, harmonogramem płatności i planem finansowym Urzędu,
14.  sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań,
15.  prowadzenie dokumentacji projektów własnych.

 


 
 

ilość odwiedzin: 1919037

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X